De Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) is een actieve gemeenschap van christenen die bestaat uit drie wijkgemeenten:
De Ark in Maarssenbroek en Ichthus en Ontmoetingskerk in Maarssen-Dorp.
Onze kerkgebouwen zijn Kerkcentrum De Ark in Maarssenbroek en de Dorpskerk en Kerkcentrum Open Hof in Maarssen-Dorp.

De drie wijkgemeenten hebben een gezamenlijk bestuur, de Algemene Kerkenraad (AK).
Verder zijn ze met elkaar verbonden via diverse activiteiten, zoals het gezamenlijke kerkblad Kerk op weg.

Deze website bevat alle informatie over de PGM als geheel en is verder bedoeld als 'portal' naar de informatie van de drie wijkgemeenten.

 

Wijkgemeente De Ark

Wijkgemeente Ichthus

Wijkgemeente