Contact

Algemene Kerkenraad (AK)Voorzitter: ds. E.G. de Kruijf, 06-40632938
Scriba: dhr. J. van Ee
e-mail: scriba@pkn-maarssen.nl
Postbus 50, 3600 AB Maarssen
College van Kerkrentmeesters (CvK)Voorzitter: dhr. O. van Leeuwen (Ontmoetingskerk)
Secretaris: dhr. P.C. Boorsma (De Ark), tel. 06 1674434, e-mail;: pcboorsma@hotmail.com
Penningmeester: dhr. J. van Ee (Ichthus), tel: 06 18602077, e-mail: jacobvanee@gmail.com
Correspondentie: College van Kerkrentmeesters, Postbus 50, 3600 AB Maarssen
Rek.nr. NL07 RABO 0340 1019 11
College van diakenen (CvD)Voorzitter: dhr. Mario van Dijk
Secretaris: dhr. Johan Groenendijk tel. 06 54 79 67 04
e-mail: johangroenendijk@gmail.com
Correspondentie: College van Diakenen, Postbus 50, 3600 AB Maarssen.
Rek.nr. NL50 RABO 0148 8397 38.
PredikantenDe Ark:
Ds. C. de Boon, tel. (0346) 216 160
e-mail: c.deboon@gmail.com
Ds. R.J. Blokland, tel. (0346) 565 244
e-mail: rjblokland@gmail.com
Ichthus
Ds. E.G. de Kruijf, tel. 06-40632938
e-mail: dekruijf@live.nl
Ontmoetingskerk
Ambulant predikant: Ds. Dick Luijmes
tel: 06-536 94 234
e-mail: dluijmes@gmail.com
LedenadministratieDe Ark: ledenadministratie@arkgemeente.nl
Ichthus: liavanee.mka@gmail.com 
Ontmoetingskerk: ledenadministratie@ontmoetingskerkmaarssen.nl
CollectebonnenDe Arkarjen_vlug@hotmail.com, tel. (0346) 569 208
Ichthusfam.vader@ziggo.nl, tel. (0346) 569 730
Ontmoetingskerk: Marijke van der Zwan, bestellen via een formulier op de website van de Ontmoetingskerk
Kerk op WegEindredactie
Dhr. G. van den Hul, tel. 556 538
Mw. A. Velthuijsen, tel. 06 136 39 072
Dhr. L. van Laatum, tel. 561 914
e-mail: eindredacteur@kowmaarssen.nl
Wijkredacties
De Ark, mw. M. Schellevis
e-mail: arkgemeente@kowmaarssen.nl
Ichthus, mw. L. van Ee
e-mail: ichthus@kowmaarssen.nl
Ontmoetingskerk, mw. Dico de Haan
e-mail: communicatie@ontmoetingskerkmaarssen.nl
Zalenverhuur/kerkhofKerkcentrum De Arkklik hier
Dorpskerkklik hier
Kerkcentrum Open Hofklik hier
Kerkhof: klik hier
Websitebeheer
www.pkn-maarssen.nl
Henk de Vries (inhoud + techniek)
website@pkn-maarssen.nl