Kerk op weg


Kerk op weg is het gezamenlijke kerkblad van de drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Maarssen. De oplage is 2000 exemplaren, verdeeld over 6 agentschappen en het blad verschijnt circa 12 maal per jaar.

Eindredactie

  • Dhr. G. van den Hul, tel. 556 538
  • Mw. A. Velthuijsen, tel. 06 136 39 072
  • Dhr. L. van Laatum, tel. 561 914
  • E-mail: eindredacteur@kowmaarssen.nl

Kopij Campus, Dorp en AK

Mw. L. van Ee, tel. 06 1086 7109
Rond Dorpskerk: campus@kowmaarssen.nl
Maarssen-Dorp: dorp@kowmaarssen.nl
AK: algemenekerkenraad@kowmaarssen.nl

Kopij (Kerk)diensten en Algemeen

Dhr. G. van den Hul, tel. 556 538 E-mail: roosters@kowmaarssen.nl en algemeneberichten@kowmaarssen.nl

Wijkredacties

Abonnementen/adreswijzigingen

Lia van Ee, Burg. Otto Snaafslaan 25, 3603 GX tel. (06) 108 67 109, liavanee.mka@gmail.com.
Abonnementen: € 10,00 per half jaar of € 18,75 voor ontvangst van Kow per post.
ING Bank IBAN rekeningnummer: NL76INGB 0008 4070 00 t.n.v. “Kerk op weg, Maarssen”, onder vermelding van naam en adres.
Wilt u een automatische incasso afgeven of heeft u vragen mail naar liavanee.mka@gmail.com. Uw vraag wordt dan naar de verantwoordelijke doorgestuurd die u zal antwoorden.

Productieschema

Voor het laatste productieschema van Kerk op weg klik hier.