Organogram

Ring Breukelen

Op 1 mei 2018 zijn er 11 nieuwe classes gevormd, waarbij de classis Breukelen is opgegaan in de nieuwe classis Utrecht. Deze nieuwe structuur brengt veel veranderingen met zich mee; één daarvan is de introductie van de Ring Breukelen, waarvan de Protestantse Gemeente Maarssen onderdeel is. De Ringen zijn door het generale college voor de kerkorde (GCKO) geïntroduceerd als een lichte hulpstructuur waarbinnen de ontmoeting van gemeenten en de onderlinge samenwerking vorm moeten krijgen. Voor meer informatie over de Ringen klik op onderstaand document.