College van Diakenen

De diaconie is in de Protestantse Kerk Nederland een rechtspersoon die wordt bestuurd door het College van Diakenen. De Protestantse Gemeente Maarssen kent ook een College van Diakenen bestaande uit zes personen: twee uit iedere wijkgemeente.

Elke wijkgemeente heeft een eigen diaconie die wijkraad van Diakenen wordt genoemd. Deze wijkraden hebben zelf geen rechtspersoonlijkheid. Voor het organogram van de PGM-organisatie klik hier.

De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans onder andere uit collectes tijdens de kerkdienst die bestemd zijn voor de Diaconie en uit bijdragen van gemeenteleden. 

Contact

Voorzitter: Mario van Dijk, tel: 06 10 81 02 77, e-mail: mario1950@hetnet.nl
Secretaris: Johan Groenendijk, tel: 06 54 79 67 04, e-mail: johangroenendijk0@gmail.com
Penningmeester: dhr. L.J. Maan, e-mail: ljmaan1@gmail.com