Bankrekeningnummers Diaconie

  • wijkraad Diakenen wijkgemeente De Ark NL26 RABO 0116 3726 21
  • wijkraad Diakenen wijkgemeente Ichthus NL90 INGB 0000 3646 72
  • wijkraad Diakenen wijkgemeente Ontmoetingskerk NL75 RABO 0340 1131 03

Giften voor de Diaconie kunnen op bovenstaande rekeningnummers worden gestort. Speciaal project graag duidelijk vermelden.

Dankzij uw steun kan de Diaconie dit werk doen en daarvoor dankt zij u hartelijk! Giften aan de Diaconie zijn fiscaal aftrekbaar.