Kerkbalans

Kerkbalans is een actie van de gezamenlijke kerken, waarbij jaarlijks een beroep op de leden voor een financiële bijdrage wordt gedaan. Ook de Protestantse Gemeente Maarssen doet hieraan mee.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het een mooi gebouw, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek van ontmoeting, waar wordt gevierd, gerouwd, rust wordt gezocht of tot bezinning wordt gekomen.

De kerk is er niet alleen bij belangrijke momenten in het mensenleven, zoals; de doop, belijdenis, het huwelijk en overlijden, maar is ook een plek waar mensen voor elkaar klaar staan op gewone doordeweekse dagen. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.
Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten, het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

In de maand januari gaan ook van de wijkgemeenten De Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk vele vrijwilligers op pad om de financiële toezeggingen van leden in te zamelen. Zie voor meer informatie ook Kerkbalans.nl

Hoe ondersteunt u uw wijkgemeente financieel?

Als onderdeel van de centrale Protestantse Gemeente Maarssen is iedere wijkgemeente financieel zelfstandig. Indien u binnen een van de volgende postcode-gebieden woont, dan is uw financiële bijdrage Kerkbalans automatisch voor de desbetreffende wijkgemeente bestemd.

  • De Ark: 3605, 3606, 3607, 3608 en 3542;
  • Ichthus: 3601AL t/m 3601AS, 3601BN t/m 3601CB, 3601CH, 3601DA t/m 3601DZ, 3601EE t/m 3601XR en Postcode 3601BL de huisnummers 15 en hoger;
  • Ontmoetingskerk: 3601AA t/m 3601AK, 3601AZ t/m 3601BM, 3601CC t/m 3601CG, 3601CJ t/m 3601CP, 3601EA t/m 3601ED, 3602, 3603, 3604 en 3611AA.

Leeft u mee met een andere wijkgemeente dan waartoe u volgens uw postcode behoort en wilt u die wijkgemeente financieel ondersteunen, dan is het nodig dat u zich als zogenoemd voorkeurslid laat registreren. Om voorskeurslid van een wijkgemeente te worden zie: Kerkenraad/Ledenadministratie.

Protestantse Gemeente Maarssen steunen?

Ook mensen die geen lid zijn maar de PGM een warm hart toedragen kunnen een gift overmaken op: NL07 RABO 0340 1019 11, t.n.v. Protestantse Gemeente Maarssen. PGM heeft de ANBI-status, dus de giften zijn fiscaal aftrekbaar.