Ledenadministratie

Volgens de Kerkorde bepaalt het adres waar men woont in principe bij welke (wijk)gemeente men is ingeschreven. Ook in Maarssen heeft iedere wijkgemeente een eigen geografisch gebied. Wijkgemeente De Ark: Maarssenbroek en de Wijkgemeentes Ichthus en Ontmoetingskerk ieder een deel van Maarssen-Dorp. Hieronder is van iedere PKN wijkgemeente in Maarssen op basis van de postcodes het geografische gebied aangegeven:

  • De Ark: 3605, 3606, 3607, 3608 en 3542;
  • Ichthus: 3601AL t/m 3601AS, 3601BN t/m 3601CB, 3601CH, 3601DA t/m 3601DZ, 3601EE t/m 3601XR en Postcode 3601BL de huisnummers 15 en hoger;
  • Ontmoetingskerk : 3601AA t/m 3601AK, 3601AZ t/m 3601BM, 3601CC t/m 3601CG, 3601CJ t/m 3601CP, 3601EA t/m 3601ED, 3602, 3603, 3604 en 3611AA.

Klik hieronder voor een overzicht van de geografische gebieden

Voorkeurslid wijkgemeente

Indien u geografisch tot een andere wijkgemeente behoort dan de wijkgemeente waarmee u meeleeft, die u bezoekt, waarvan u pastorale zorg wilt ontvangen of die u financieel wenst te ondersteunen, dan is het nodig dat u zich als zogenoemd voorkeurslid van de gewenste wijkgemeente laat registreren. Als u in 2015 al bericht van een andere wijkgemeente heeft ontvangen, dan waartoe u geografisch behoort, zoals de aktie Kerkbalans, speciale collectes enz., dan bent u al voorkeurslid.

Indien u in een ander postcode-gebied woont, nog geen voorkeurslid bent maar dit wel wilt worden, dan kunt u daarover contact opnemen met de ledenadministratie van uw huidige wijkgemeente (zie e-mailadressen hieronder).

Indien u niet zeker weet bij welke wijkgemeente u op dit moment staat ingeschreven, kunt u dit eveneens navragen bij een van de ledenadministraties.

Contact