Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters

  • NL07 RABO 0340 1019 11

Betalingen aan de Protestantse Gemeente Maarssen kunnen op bovenstaand rekeningnummer worden overgemaakt. Graag hierbij het doel van de betaling/bijdrage aangeven. Giften aan de Protestantse Gemeente Maarssen zijn fiscaal aftrekbaar.